National Archives of the Netherlands (Ministry of Education, Culture and Science)

De procedure bij vervreemding (Dutch only)

Vervreemding van een overheidsarchief moet worden aangevraagd via een officieel verzoekschrift. Een verzoek wordt positief beoordeeld als de aanvragende partij kan aantonen de duurzaamheid en toegankelijkheid van het archief te zullen waarborgen. Na goedkeuring van het verzoek wordt voor de overdracht een termijn van twee maanden aangehouden. Zo kunnen bezoekers hun archiefonderzoek afmaken. Hierna wordt de overdracht formeel geregeld in een verklaring van vervreemding.