National Archives of the Netherlands (Ministry of Education, Culture and Science)

Archival law & regulations (Dutch only)

Hoe overheidsorganisaties aan hun bewaar- en beheerplicht moeten voldoen is nauwkeurig beschreven in verschillende wetten en regels. Daarbij maakt het in principe niet uit of informatie digitaal is, of niet. De Archiefwet van 1995, het Archiefbesluit van 1995MinisteriĆ«le regelingen en de archiefregeling 2009 (die de voorgaande regelingen vervangt) gaan specifiek over archieven. Andere wetten en regelingen betreffen het beheer en het gebruik van informatie of gegevensbestanden van de overheid. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om openbaarheid van informatie, of juist om het beschermen van gevoelige informatie. Alle wet- en regelgeving die belangrijk is voor overheidsarchief is te downloaden via www.overheid.nl. Op de website van de Erfgoedinspectie Archieven staat een duidelijke uitleg over de archiefwetten en -regels.

We willen dat archieven een zo getrouw mogelijk geheugen van onze samenleving vormen. De samenleving bestaat natuurlijk niet alleen uit de overheid, zodat ook niet-overheidsarchieven van belang zijn, zoals bijvoorbeeld de archieven van bekende Nederlanders, of dagboeken van Nederlanders die een goed beeld geven van de tijd waarin ze leefden, of archieven van Nederlandse ondernemingen. Het niet-overheidsarchief vormt een onmisbaar onderdeel van de rijkscollectie. Er gaan dan ook stemmen op, om maatregelen te nemen zodat er betere waarborgen zijn dat ook voor de Nederlandse bevolking belangrijke niet-overheidsarchieven bewaard en voor iedereen toegankelijk blijven. Het is echter niet makkelijk om dergelijke maatregelen juridisch te verankeren, omdat het immers om archief gaat wat niet door de overheid zelf is gevormd.